Dla akcjonariuszy

Zarząd spółki FCBiotech w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Regulamin wybranego Domu Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz kopia wezwania do składania akcji w linkach pod niniejszym komunikatem.

Na naszej stronie wykorzystujemy cookies, które mogą być przez nas wykorzystane również do celów statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności. W każdej chwili możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki.